fbpx

PersoNdatapolitik

Hos Ticketbutler beskytter vi dine personlige oplysninger så du kan være tryg og fortrolig, når du bruger vores billetsystem. Vi har udarbejdet en privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger. Her kan du læse og lære mere om, hvordan vi arbejder for at sikre dit privatliv.

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du retter henvendelse til os om vores produkter, services og organisation.

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din henvendelse, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os[email protected].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at gøre os i stand til at håndtere din henvendelse.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse. 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, fx vores chat-leverandør.  

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

4.1 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til 6 år efter sagens afslutning.

5.1 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.   

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os[email protected].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Denne privatlivspolitik gælder for ticketbutler.io marketingssider og dens undersider. Privatlivspolitikken gælder ikke for billetsalgssider (sub-domæner)

 

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig, eller rette en ny henvendelse til os[email protected].

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen med henblik på markedsføring.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, fx vores hjemmesideleverandør eller trackingservices.

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til et år fra dit sidste besøg af os, mens vores hjemmesideleverandør behandler personoplysninger i op til 2 år og vores trackingservices kan beholde personoplysninger om hjemmesidebesøg i op til 16 år.

 

5.1 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne ved for eksempel at afvise cookies.   

 

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os[email protected].

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os[email protected].

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som følger af hvidvask- og bogføringsloven. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Ticketbutler ApS

 

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Ticketbutler ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Ticketbutler ApS er pålagt efter hvidvask- og bogføringsloven.

 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter, herunder den som aftalen indgås med, pengeinstitut, revisor, advokat og databehandlere.   

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør. 

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.   

 

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os os[email protected]

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Ticketbutler ApS, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os[email protected].

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt. 

 

I tilfælde hvor din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os. 

 

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til seks måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet. 

 

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i seks måneder. 

 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.    6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os[email protected]

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.s

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du handler med os. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med handel, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os[email protected].  

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå kontrakter og samarbejdsaftaler med dig.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Ticketbutler ApS

 

Når handlen er påbegyndt, er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at opfylde aftalen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med levering af ydelsen. 

 

Efter handlen er afsluttet, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Ticketbutler ApS kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse Ticketbutler ApS er pålagt efter bogføringsloven.

 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.  

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i tre år fra handlens ophør. 

Personoplysninger, der er relevante for Ticketbutler ApSs bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.   

 

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på [email protected]

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig 

Ticketbutler ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev.

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at stille dem direkte ad samme vej som du oprindeligt henvendte dig eller rette en ny henvendelse til os[email protected].

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 

Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre Ticketbutler ApS.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til databehandlere.  

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart indtil samtykke er tilbagetrukket. 

 

5. Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve. 

 

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os[email protected].

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor. 

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. 

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.